Over

Als je hoort of leest “COVID-19 pandemie”, dan weet je direct welke zware slag het heeft gehad op heel veel bedrijven en organisaties. Nadat wij genoodzaakt waren onze bedrijfsactiviteiten stop te zetten, heeft dit geresulteerd in nieuwe ideetjes. Als team hebben wij alternatieven bekeken, want niets zal ons tegenhouden om het goede te blijven doen. En toen kwamen wij met onze nieuwe dienst – een online platform – Jamur Tutoring Platform (JTP).


Jij verdient ook studiesucces

Jamur Tutoring Platform is een all-in-one online platform waar studenten, ouders en begeleiders elkaar makkelijk en snel kunnen vinden. Denk maar aan alle mogelijkheden die nodig zijn om het studiesucces, en persoonlijke ontwikkeling, van de student te garanderen. Kortom: Dit platform verbindt vraag en aanbod per direct met elkaar:

 • Makkelijk
 • Snel
 • Efficient
 • Kosten- en tijdbesparend

Wij richten ons voornamelijk op leerlingen en studenten op GLO, VOJ en VOS niveau die gebruik kunnen maken van dit platform. Studenten en ouders maken rechtstreeks contact met de begeleiders via dit platform


Meerwaarde

Onze slogan is: “Empowering students to the max!” – hier staat de groei van de student centraal. In elke mogelijke vorm proberen wij hieraan bij te dragen door een Corporate Social Responsibility (CSR) beleid te hanteren (naast het bieden van onze primaire diensten). Een deel van de winst die de organisatie opbrengt, wordt teruggegeven aan de gemeenschap in de vorm van (sociale) projecten. Denk maar aan donaties aan scholen en tehuizen of studenten voorzien van schoolpakketten. Zo kunnen wij samen bijdragen aan een betere toekomst.


Sustainable Development Goals (SDG’s)

Met dit platform dragen wij ook bij aan de realisatie van enkele Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Deze zijn:

 • SDG 4: Quality education
 • SDG 5: Gender equality
 • SDG 8: Decent work and economic growth
 • SDG 10: Reduced inequalities
 • SDG 17: Partnerships

Jamur Tutoring Platform is onderdeel van Jamur Institute of education & advice opgericht op 30 juni 2017 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) - #71711.


Onze Visie

Jamur Institute is een inspirerend onderdeel in de groei jong Suriname.


Missie

Door de schakel te zijn van ontwikkelingsmogelijkheden voor het individu, middels trainingen, bijlessen, coaching en educatieve ontspanning.


Doel

Ons doel is om bij te dragen aan de persoonlijkheidsvorming en ontwikkeling van, in het bijzonder, de student zodat die een waardige persoon wordt en een positieve bijdrage levert aan de opbouw van Suriname.


Kernwaarden

 • Inspiratie
 • Excellentie
 • Toekomstgericht
 • Betrokkenheid
 • Diversiteit

De naam Jamur JAMUR betekent paddenstoel in de taal Bahasa-Indonesië. Een paddenstoel wordt ook omschreven als wegwijzer of richtingwijzer. Verder heeft een paddenstoel (bijna) de vorm van een paraplu – welke aangeeft dat alles rondom je studie hier gecentraliseerd is

"Motivating students to the max!"